FIENSV

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 19.9.2009

1. Rekisterinpitäjä

Tmi M Niskanen
Kuusikkotie 1b
86900 Pyhäkumpu
Y-tunnus: 1493272-2

2. Yhteyshenkilö henkilörekisteriasioissa

Mauri Niskanen
p.045-6307292
info(at)mania33.com

3. Rekisterin nimi

Mania33.com-verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mania33.com-verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Mania33.com-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mania33.com-verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään . Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja on niitä oikeutettu käyttämään vain rekisterinpitäjä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

tech
Mania33-Verkkokauppa
Tmi M Niskanen
Kuusikkotie 1 B
FI-86900, Pyhäkumpu
Ol
FINLAND
tel. +358 45 630 7292
info(at)mania33.com
Business ID: FI1493272-2